• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2017
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 14/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/08/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 06, năm 2013 Ngày đăng công báo 20/09/2013
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.