• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/10/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 09/09/2013
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 28/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/09/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/10/2011
Nguồn thu thập Công báo số 07 năm 2011 Ngày đăng công báo 26/09/2011
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Ngày hết hiệu lực 09/09/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.