• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/2017
V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thu tiền sử dụng đất đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 32/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/12/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 01, năm 2008 Ngày đăng công báo 15/01/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Phó Chủ tịch Trần Văn Phu
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.