• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 27/02/2019
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN
Số ký hiệu 75/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành 12/07/2013
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 22/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 05, năm 2013 Ngày đăng công báo 01/08/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Giàng Páo Mỷ
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.