• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 21/12/2015
V/v Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại bằng nguồn vốn Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015
Số ký hiệu 15/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/05/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/05/2011
Nguồn thu thập Công báo số 05 năm 2011 Ngày đăng công báo 20/07/2011
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Phó Chủ tịch Vương Văn Thành
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu Ngày hết hiệu lực 21/12/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.