• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 05/09/2017
Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 29/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/09/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/10/2012
Nguồn thu thập Công báo số 12+13, năm 2012 Ngày đăng công báo 15/10/2012
Ngành
  • Tài chính
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Bảo hiểm
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.