• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/05/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 02/04/2011
V/v: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh
Số ký hiệu 30/2004/QĐ-UB Ngày ban hành 07/05/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/05/2004
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Dân tộc
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Minh Quang
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 10/2011/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu Ngày hết hiệu lực 02/04/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.