• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2004
Hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước
Số ký hiệu 103/1998/TT-BTC Ngày ban hành 18/07/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/1999
Nguồn thu thập Công báo số 35 Ngày đăng công báo 20/12/1998
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Văn Trọng
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 59/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Ngày hết hiệu lực 01/01/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.