• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 25/06/2006
Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004
Số ký hiệu 113/2004/TT-BTC Ngày ban hành 25/11/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/01/2005
Nguồn thu thập Công báo Từ số 30 đến số 31, năm 2004 Ngày đăng công báo 31/12/2004
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 31/2006/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày hết hiệu lực 25/06/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.