• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 09/03/2000
Quyết định về việc ban hành quy định về công tác quản lý và đào tạo công chức, viên chức trong hệ thống ngân hàng Nhà nước
Số ký hiệu 363/QĐ-NH9 Ngày ban hành 31/12/1996
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/12/1996
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Cao Sĩ Kiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 Về việc ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước Ngày hết hiệu lực 09/03/2000
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.