• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 13/01/2009
Về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 48/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 17/05/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/06/2006
Nguồn thu thập Công báo số 28, năm 2006 Ngày đăng công báo 26/05/2006
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 129/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Ngày hết hiệu lực 13/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.