• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2008
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 13/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đón Tết Kỷ sửu năm 2009

________________

Năm 2008, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 -2010, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, cán bộ công chức, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực l­ượng vũ trang trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Quan hệ đối ngoại được mở rộng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Năm 2009 là năm tỉnh ta kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 5 năm chia tách thành lập tỉnh.  Nhằm phát huy những thắng lợi đó đạt được và tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Xuân vui Tết Kỷ sửu - 2009, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị :

1. Các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về những kết quả đó đạt được trong những năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2009; động viên cán bộ, chiến sỹ nhân dân các dân tộc ngay từ những ngày đầu năm mới khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững, quyết tâm vươn lên phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quần chúng  để tổ chức Tết và đón Xuân mới Kỷ sửu theo tinh thần: “ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người. Các hoạt động vui Tết phải gắn liền với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân làm cho mọi người phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2008, bàn biện pháp triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2009 trong tháng 01; đặc biệt phải đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, huấn luyện ngay từ ngày đầu, tháng đầu không vì nghỉ Tết làm gián đoạn hoặc chậm tiến độ đã đề ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các xã phường, thị trấn nắm chắc số lượng các gia đình nghèo, người cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa không có điều kiện tổ chức Tết để có kế hoạch trợ cấp cho các đối tượng này trong các ngày Tết. Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ thăm hỏi các gia đình có công với nước, gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có con em trong lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo trong những ngày Tết.

2. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng thường trực cơ quan 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết để bảo vệ an ninh trật tự,  phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân. Các huyện, thị và đơn vị trực thuộc tỉnh phải báo cáo danh sách người trực và số máy điện thoại thường trực về UBND tỉnh. (các đơn vị trực thuộc huyện phải báo cáo về UBND huyện) để phục vụ việc chỉ đạo khi có nhiệm vụ đột xuất xẩy ra trong những ngày nghỉ Tết.

3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân công trực Chỉ huy và đảm bảo quân số cán bộ, chiến sĩ thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Ngành Y tế, Điện lực tỉnh, Bưu điện tỉnh, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh phải bố trí kế hoạch phục vụ trong những ngày Tết đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cấp cứu, chữa bệnh, điện sáng, thông tin liên lạc, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình không bị gián đoạn.

4. Trong các hoạt động đón Xuân vui Tết phải thực hiện chủ trương tiết kiệm, nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị không được: dùng ngân sách nhà nước để biếu xén, tặng quà cho lãnh đạo các cấp, trích thưởng trái quy định của Nhà nước, sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân, kết hợp tổng kết năm để tổ chức liên hoan, mừng công, phô trương lãng phí.

5. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQVN tỉnh và các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm chúc tết các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xã hội, viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

6. Các ngành: Công Thương, Tài Chính, Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Văn hoá,Thể thao & Du lịch, Giao thông – Vận tải, Ngoại vụ; Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh cần triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/2008/CT-BCT ngày 10/10/2008 của Bộ Công thương về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ sửu 2009, Chỉ thị số 03/2008/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc bình ổn giá trong dịp Tết Kỷ sửu 2009, các Công văn số 1035/UBND-NC ngày 10/11/2008 về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 406/TTg và Công điện số 1764/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm các loại pháo; Công văn số 1089/UBND-NN ngày 25/11/2008 về tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá thị trường trong dịp Tết nguyên đán Kỷ sửu – 2009; Công văn số 1142/UBND-NN ngày 10/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh.  Phải có kế hoạch phối hợp với các huyện, thị, sở, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 - Tăng cường công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng cấm sử dụng và các hành vi trốn lậu thuế. Kiểm tra các hoạt động vui chơi giải trí, ngăn chặn các tệ nạn xã hội như: đánh bạc, sử dụng ma tuý, các hoạt động mê tín dị đoan, vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát phòng chống cháy nổ, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm.

- Trong các ngày Tết của đồng bào các dân tộc, dịp Lễ Nôel 25/12 cần có kế hoạch tổ chức, quản lý bảo vệ an ninh, trật tự  để cho  đồng bào vui Tết, vui lễ theo phong tục nhưng phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

-  Chỉ đạo các đơn vị Thương mại quốc doanh chủ động cung ứng hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết; áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với hàng hoá, dịch vụ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ đăng ký, kê khai giá, công khai thông tin về hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.  

- Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải có kế hoạch phân tuyến, phân luồng, tăng cường phương tiện đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn trong dịp Tết, không để ùn tắc khách trong thời gian trước và sau Tết, chỉ đạo Thanh tra giao thông, phối hợp tốt với Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm định kỹ các phương tiện cơ giới  kiên quyết không để các phương tiện không đảm bảo an toàn lưu hành, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông.

- Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch có kế hoạch tổ chức các chương trình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, các tụ điểm vui chơi giải trí lành mạnh, các trò chơi dân gian... ở các khu vực thuộc thị xã, thị trấn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn  phục vụ nhu cầu văn hoá tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân trong dịp Tết.

- Sở Tài chính đảm bảo ngân sách để chi các chế độ về tiền lương, chính sách xã hội... đầy đủ, kịp thời theo quy định.  

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh  phối hợp với UBND huyện, thị xã có tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa để đảm bảo tổ chức được an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị; truyền hình trực tiếp bắn pháo hoa và Lễ mừng năm mới tại Thị xã Lai Châu.

- Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương gieo trồng vụ Đông - Xuân đúng thời vụ, chăm sóc lúa hoa màu, phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Uỷ ban nhân dân các huyện có đường biên giới, các Đồn biên phòng chủ động có các hoạt động đón tiếp các bạn Trung Quốc sang thăm và chúc Tết, chủ động sử lý các tình huống bất thường trên khu vực biên giới.

- Các cơ quan, đơn vị, khối phố, bản làng tổ chức tổng vệ sinh sạch đẹp nơi làm việc, đường phố, làng bản, treo cờ Tổ quốc; Phát động phong trào trồng cây trong dịp đầu Xuân năm mới.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện thị, các sở, ban, ngành, Đoàn thể và các lực lượng vũ trang phổ biến sâu rộng Chỉ thị này đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện tốt trong ngành và địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tình hình không bình thường xảy ra trong dịp Tết; Ngày 30/1/2009 (tức ngày 5 Tết) yêu cầu các đơn vị có báo cáo về tình hình Tết tại đơn vị và địa phương gửi về VP UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lò Văn Giàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.