• Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24/06/2020

  07/07/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổsung một sốĐiều tại Quy định vềdạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châuban hành kèm theo Quyết định số32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhLai Châu

  24/06/2020

  10/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22/06/2020

  30/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  02/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  04/05/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  07/04/2020

  20/04/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  31/03/2020

  15/04/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá quan trắc môi trường và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  31/03/2020

  15/04/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/03/2020

  23/03/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.