• Quyết định 01/2022/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

  12/01/2022

  12/01/2022

 • Quyết định 02/2022/QĐ-UBND

  Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất với trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  12/01/2022

  25/01/2022

 • Quyết định 46/2021/QĐ-UBND

  Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý năm 2021

  30/12/2021

  30/12/2021

 • Quyết định 45/2021/QĐ-UBND

  Ban hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  29/12/2021

  ...

 • Quyết định 44/2021/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi phí thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20/12/2021

  01/01/2021

 • Quyết định 43/2021/QĐ-UBND

  Quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  19/11/2021

  01/12/2021

 • Quyết định 42/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

  15/11/2021

  15/11/2021

 • Quyết định 41/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm thao Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hochj, xây dựng đối với nhà ở và công trình rieng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  15/11/2021

  01/12/2021

 • Quyết định 40/2021/QĐ-UBND

  Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/11/2021

  01/11/2021

 • Quyết định 39/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ửy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  28/10/2021

  10/11/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.