• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/02/2021 Văn bản được ban hành 06/2021/QĐ-UBND
05/03/2021 Văn bản có hiệu lực 06/2021/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.