• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 37/2010/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/03/2010 Văn bản được ban hành 37/2010/TT-BTC
02/05/2010 Văn bản có hiệu lực 37/2010/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.