• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/2012/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/01/2012 Văn bản được ban hành 01/2012/TT-BNV
01/03/2012 Văn bản có hiệu lực 01/2012/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.