• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/12/2013 Văn bản được ban hành 206/2013/TTLT-BTC-BCA
07/02/2014 Văn bản có hiệu lực 206/2013/TTLT-BTC-BCA
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.