• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2014/TT-BNNPTTN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/02/2014 Văn bản được ban hành 07/2014/TT-BNNPTTN
27/03/2014 Văn bản có hiệu lực 07/2014/TT-BNNPTTN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.