• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 11/12/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 35/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/01/2012 Văn bản có hiệu lực 35/2011/TT-BLĐTBXH
28/11/2014 Văn bản được ban hành 35/2011/TT-BLĐTBXH
11/12/2014 Văn bản hết hiệu lực 35/2011/TT-BLĐTBXH
11/12/2014 Bị thay thế 30/2014/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.