• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2016
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 37/2016/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/08/2016 Văn bản được ban hành 37/2016/QĐ-UBND
09/09/2016 Văn bản có hiệu lực 37/2016/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.