• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2019
Lịch sử hiệu lực: Luật 55/2005/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/11/2005 Văn bản được ban hành 55/2005/QH11
01/06/2006 Văn bản có hiệu lực 55/2005/QH11
17/08/2007 Được bổ sung 01/2007/QH12
01/02/2013 Được bổ sung 27/2012/QH13
01/07/2019 Văn bản hết hiệu lực 55/2005/QH11
01/07/2019 Bị hết hiệu lực 36/2018/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.