• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/07/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 39/2005/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/07/2005 Văn bản được ban hành 39/2005/QĐ-BTC
03/07/2005 Văn bản có hiệu lực 39/2005/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.