Về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường
Số ký hiệu 17/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 25/04/2014 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ công thương Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.