Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Số ký hiệu 40/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 16/08/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.