• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu 131/2009/TT-BTC Ngày ban hành 29/06/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 343+344, năm 2009 Ngày đăng công báo 16/07/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • TCNH và thị trường TC, trái phiếu, khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.