• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2019
Bãi bỏ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu 26/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/09/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/09/2019
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Phạm Ngọc Thưởng
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.