• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2021
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu 31/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/10/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/11/2021
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.