• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2022
Bãi bỏ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu 10/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/03/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/04/2022
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.