• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 14/06/2008
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu 55/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 25/04/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 18/05/2005
Nguồn thu thập Công báo 02 - 5/2005; Ngày đăng công báo 03/05/2005
Ngành
  • Nội vụ
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 65/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Ngày hết hiệu lực 14/06/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.