• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/04/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2014
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Số ký hiệu 29/2010/TT-BTC Ngày ban hành 04/03/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 129+130, năm 2010 Ngày đăng công báo 23/03/2010
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • TCNH và thị trường TC, trái phiếu, khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 188/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Ngày hết hiệu lực 01/02/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.