• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2010
Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Số ký hiệu 228/2009/TT-BTC Ngày ban hành 07/12/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/01/2010
Nguồn thu thập Công báo số 597+598, năm 2009 Ngày đăng công báo 28/12/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.