• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 27/11/2015
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp
Số ký hiệu 06/2011/TT-BTP Ngày ban hành 07/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 157+158, năm 2011 Ngày đăng công báo 25/03/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 14/2015/TT-BTP Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp Ngày hết hiệu lực 27/11/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.