• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015
Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
Số ký hiệu 02/2015/TT-BNV Ngày ban hành 06/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/05/2015
Nguồn thu thập Công báo số 463+464, năm 2015 Ngày đăng công báo 04/04/2015
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

*Các quy định của Thông tư này bãi bỏ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường, kiểm soát viên thị trường, kiểm soát viên chính thị trường, kiểm soát viên cao cấp thị trường quy định tại Quyết định 587 TM/TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thương mại. *Quy định chuyển tiếp về ngạch nhân viên kiểm soát thị trường 1. Các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tuyển dụng công chức ngạch nhân viên kiểm soát thị trường kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. 2. Công chức giữ ngạch nhân viên kiểm soát thị trường trước đây được thực hiện các chế độ, chính sách như hiện nay trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Đối với công chức quản lý thị trường hiện đang giữ ngạch nhân viên kiểm soát thị trường tính đến ngày Thông tư có hiệu lực có tuổi đời dưới 55 tuổi đối với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch công chức quản lý thị trường cao hơn; nếu công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường; nếu công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch kiểm soát viên thị trường thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét để công chức được dự thi nâng lên ngạch kiểm soát viên thị trường theo quy định. Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công tác hoặc thực hiện tinh giản biên chế. 3. Công chức quản lý thị trường hiện đang giữ ngạch nhân viên kiểm soát thị trường tính đến ngày Thông tư có hiệu lực có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ khi không có nhu cầu hoặc không được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn được bảo lưu chế độ, chính sách của ngạch nhân viên kiểm soát thị trường cho đến tuổi nghỉ hưu.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.