• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 10/09/2012
Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ
Số ký hiệu 177/2009/TT-BTC Ngày ban hành 10/09/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/10/2009
Nguồn thu thập Công báo số 453+454, năm 2009 Ngày đăng công báo 23/09/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày hết hiệu lực 10/09/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.