• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN
Số ký hiệu 175/2010/TT-BTC Ngày ban hành 05/11/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 694 + 695, năm 2010 Ngày đăng công báo 26/11/2010
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.