• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2016
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 45/2016/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/10/2016 Văn bản được ban hành 45/2016/QĐ-TTg
16/12/2016 Văn bản có hiệu lực 45/2016/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.