• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/10/2014 Văn bản được ban hành 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT
01/12/2014 Văn bản có hiệu lực 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.