• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 159/2009/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/08/2009 Văn bản được ban hành 159/2009/TT-BTC
06/08/2009 Văn bản có hiệu lực 159/2009/TT-BTC
15/12/2009 Văn bản hết hiệu lực 159/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.