• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/2013 Văn bản được ban hành 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT
01/03/2014 Văn bản có hiệu lực 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.