• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 53/2019/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2019 Văn bản được ban hành 53/2019/TT-BGTVT
15/03/2020 Văn bản có hiệu lực 53/2019/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.