• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/03/2011 Văn bản được ban hành 43/2011/TTLT-BTC-BGTVT
12/05/2011 Văn bản có hiệu lực 43/2011/TTLT-BTC-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.