• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/08/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 20/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/07/2016
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 03/08/2016
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Long An Ngày đăng công báo 01/11/2016
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Phạm Văn Rạnh
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.