• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2009
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Biểu giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không
Số ký hiệu 149/2009/TT-BTC Ngày ban hành 22/07/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 369+370, năm 2009 Ngày đăng công báo 05/08/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.