• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2017
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ Chi cục trưởng và tương đương trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 11/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/03/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/03/2017
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Long An Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.