• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2018
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Số ký hiệu 14/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/04/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/04/2018
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.