• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010
Số ký hiệu 170/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 08/11/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 782+783, năm 2007 Ngày đăng công báo 20/11/2007
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Văn bản hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn bản Ngày hết hiệu lực 31/12/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.