• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2019
Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An
Số ký hiệu 29/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/07/2019
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Thi đua khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.