• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2019
Về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV phần A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NĐ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu 11/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 29/10/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 11/11/2019
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Phạm Văn Rạnh
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.