• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2020
Về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV phần A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NĐ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu 11/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 29/10/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 11/11/2019
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Phạm Văn Rạnh
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.